Pokud citíte, že něco va vaší firmě nefunguje jak má a vy nevidíte požadované výsledky, také nemáte potřebný zisk, jistě hledáte řešení. Ale aby řešení jímž je Projekt, nebylo „plácnutí do vody“ ,ale bylo smysluplné, musí projekt vždy předcházet Analýza, která přesně odhalí disfunkce vaší společnosti, jejich příčiny a hlavně jejich řešení. Rovněž vám Analýza přinese přesnou kvantifikaci toho, kolik vás stojí ve ztrátě disfunkce vaší společnosti, kolik bude stát jejich optimalizace a co vám to přinese v zisku.

A protože chceme nést zodpovědnost na vašem úspěchu i zisku, tak už u analýzy přinášíme úspěšnostní financování: – před analýzou uhradíte nen 1/4 ceny analýzy na pokrytí nákladů – po skončení analýzy máte možnost spolupráci ukončit, pokud vás výsledky analýzy nezaujali, pak už nic nedoplácíte – nebo pokud vás navrhované řešení zaujalo, doplacíte jen 1/4 ceny Analýzy a potom – zbylou 1/2 ceny analýzy neplatíte hned, ale rozpustí se do ceny projektu – a pokud vás návrhy zaujali, ale nechcete platit za Projekt, máte možnost si navržené optimalizace realizovat sám s naší supervizi a pak doplatíte zbylou 1/2 ceny analýzy po jejím skončení a my dohlídneme na to, aby se vám investice do analýzy vrátila v podobě dosažených úspor.

Analýza společnosti je náročný proces, který stojí čas i peníze nejen nás, ale i vašich zaměstnanců. A protože nechceme plýtvat vašim a i našim časem, ani vašemi financemi, navrhujeme postupnou realizaci Analýzy: – zrychlená vstupní Analýza – trvá týden a provádí se z finančních dat a pozorování, které přinese přesné zaměření následné detailní Analýzy – detailní Analýza pak zbytečné nezkoumá zbytečně co není třeba, ale zaměří se na ty části vaší firmy, kde je přičina disfuknce a ztráty zisku.