Pokud klient přijde s tím, že mu „něco“ ve firmě nefunguje a firma nemá požadované obraty a zisky, pak je třeba vždy realizovat Optimalizaci. Ale Optimalizace bez předchozí detailní Analýzy disfunkcí společnosti, je jen „plácnutí do vody“ a nemá smysl. Analýza vždy přinese detailní informace, jak disfunkce ve vaší společnosti vznikají, co je jejich přičina, kolik budes stát její Optimalizace a co přesně přinese.

Způsoby optimalizace společnosti klienta jsou dva:

První způsob je ten, že klientova je firma menší a klient nechce nebo nemůže investovat do Optimalizačního projektu, pak během Analýzy diagnostikujeme a přesně popíšeme přičinu těchto disfunkcí i postup jejich optimalizace tak, aby si je klient mohl realizovat sám s pomocí naší supervize.

Druhý způsob je ten, že během Analýzy klientovi popíšeme disfunkce v jeho společnosti, včetně jejích příčin a návrhu jejich optimalizace. A pokud klient po Analýze naše návrh schválí, potom realizujeme u klienta Optimalizační Projekt, jehož účelem je odstranit Analyzované disfunkce a přinést klientovi měřitelné výsledky v podobě zvýšení obratu a zisku.

Projekt trvá obvykle několi měsíců a naše ohodnocení bývá kombinace fixního fee na pokrytí našich nákladů a tzv. succesfee, což je úspěšnostní odměna za dosažené výsledky.

V minulosti jsme realizovali projekty pro společnosti: – Tipsport Sněžka NáchodZOD BrůmoviceČeská Rafinerská ČKD Kutná HoraCZECH PANJawa Divišov OK STS TOUŽIM DELOITE CE ZPA PEČKY IBM IMPAC LIMITED

a řada dalších