Pokud firma klienta nemá požadované obraty a zisky, bývá nejčastěji na vině nedostatečný Prodej. Dělali jsme řadu analýz firem, kde prodejci jen prodej fiktivně vykazovali a brali plat i cesťáky, ale ve finále žádné prodeje nepřinesly a firma jim i přesto vše platila. Proto je-li klient nespokojený s výsledky své firmy a pokud jeho firma prodává produkty či služby, navrhujeme vždy začít Analýzou prodeje právě prodeje jako první.

Protože prodej je to, co firmu živí a pokud prodej nefunguje, nefunguje ani celá firma a časem zanikne, když náklady převýši přijmy. Proto aby prodej fungoval efektivně, je třeba ve firmě nastavit tzv. KPI ( Key performance indikators ) což jsou nástroje pro měření výkonosti prodeje ( i celé firmy ). Většína tradičních českých firem tyto nástroje pro měření výkonosti nemají a jediné co měří je obrat. A je častý model, že firma v době vzniku po revoluci zažila boom a prodej přinesl atraktivní obraty i zisky, proto se majitelé nechali úchlácholit úspěchem a neměli potřebu nastavovat nástroje pro měření efektivity. Ale postupem času rostli náklady ve firmě i její konkurence a mnohdy se stálo že náklady převýšili příjmy a firma to neustála, proto zkrachovala.

Proto během naší Analýzy prodeje identifikujeme systém prodeje a jako první a nastavíme měříci indikátory, které předáme klientovi, aby sám viděl a reguloval chod jeho obchodu. Následně nastavíme motivační činitele tak, aby prodej klienta měl vzrústající, ne klesající tendenci. A po Analýze realizujeme u klienta prodejní Projekt, který pomůže rozvoji obchodu firmy klienta a jeho kontrolu nad touto divizí jeho společnosti. A máme zkušenosti, že ve všech firmách, kde jsme realizovali Analýzu a následný Projekt, už jen tím že se prodej začal měřit, vzrostl vždy minimálně o 20%. A každý klient si snadno spočítá, co mu v obratu i zisku přinese nárůst prodeje o 20, o 50 nebo o 100%. A naše odměna je pak opět kombinace fix fee na pokrytí nákladů a succesfee s podílem na zisku společnosti klienta.